Broadway Jazz

Broadway Jazz jest jednym z tych rodzajów tańca, które zawdzięczamy muzyce jazzowej. Źródłem jego powstania jest taniec jazzowy wystawiany na wielkich scenach, mający swe korzenie w naturalnym ruchu ludności murzyńskiej.

Taniec ten łączy w sobie wiele elementów tanecznych i zabiegów aktorskich. Styl ten nierozerwalnie związany jest z muzyką jazzową, jej charakterem, specyficzną rytmiką i akcentami, co sprawia, iż jest on niezwykle stylowy, widowiskowy, budujący wyjątkową atmosferę. To, co wyraża muzyka jazzowa, wyraża także broadway jazz.

Nastrój, w jaki wprawia nas utwór przekłada się na ruchy ciała - to taniec, w którym emocje i gra aktorska mają tak samo ważne miejsce jak technika. Liczy się wyraz, styl, charakter ruchu odzwierciedlający dane dźwięki, elementy szczególne dla danej muzyki.

Broadway Jazz to musical i rewia, a przede wszystkim dobra zabawa!