Zakres warsztatów

ZAKRES WARSZTATÓW:

 • psychodietetyka – możliwość wpływu na zmiany zachowań żywieniowych
 • rola mechanizmów psychologicznych w odżywianiu 
 • motywacja – początek drogi do celu
 • wyznaczanie celów jako życiowy „kompas”
 • umiejętność życia w zgodzie ze swoimi postanowieniami i wartościami
 • zależności między żywieniem a stanem zdrowia
 • rozwijanie cech osobowości wzmacniających siłę układu odporności
 • techniki wspomagające zmianę nawyków żywieniowych
 • postawy i przekonania jako czynniki wpływające na sposób odżywiania
 • wpływ stresu na organizm człowieka
 • aktywność fizyczna a zdrowie
 • żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych


DODATKOWO
:

 • omówimy i poddamy krytyce wszystkie najbardziej popularne diety w Polsce w ostatnich kilku latach
 • powiemy wprost co możecie osiągnąć dzięki danemu sposobowi żywienia
 • opowiemy o zaletach i wadach danego systemu odchudzania 
 • przedstawimy jasno odpowiednie wnioski odnośnie korzystania z wielu diet odchudzających
 • przeanalizujemy razem z Wami przykładową lub zaproponowaną przez Was dietę odchudzającą i postaramy się spojrzeć na problem z trzech stron - omówimy:
  • założenia przykładowej bądź zaproponowanej przez Was diety i oczekiwane rezultaty
  • faktyczną skuteczność danej diety
  • jej ocenę z perspektywy zasad zdrowego żywienia

Dzięki temu będziecie Państwo w stanie samodzielnie ocenić potencjalną skuteczność i zdrowotność następnych „diet cud”. Ponadto właśnie taka dawka wiedzy rozwieje wszystkie wątpliwości i da jasne odpowiedzi na nurtujące pytania.
Dzięki temu nauczycie się zasad, które pomogą przynieść prawdziwy sukces - własny dobrostan.